It för seniorer

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari 2016 Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon. Med Wellmo-appen kan användarna enkelt följa upp sin hälsa och sitt välbefinnande genom att föra in information om bland annat träning, sömn, blodtryck, välbefinnande och stress. Läs mera om Wellmo i artikeln som publicerades i första numret av God Tid 2016.

 

Information om Wellmo

Introduktion till Wellmo appen

 

Material:

Kom igång med Wellmo

Byt lösenord

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

- Det är ett bra beslut. Vi kan följa med hur vi sköter vår hälsa och vi kan själva bestämma vilka mål vi vill uppnå säger 80-årige Pentti Friberg i Dragsfjärd som använt Wellmo dagligen sedan juni 2015.

Pentti Friberg och ett tjogotal andra personer introducerades i användningen av Wellmo våren 2015 då Åbo Akademi startade forskningsrojektet Be Well – DigiWell där de utvecklar nya digitala hälsotjänster för yngre seniorer. I samband med det behövde de testpersoner och då fick Svenska pensionärsförbundets medlemmar chansen att frivilligt delta. Wellmo fick väldigt bra respons från de tidiga användarna och därför påbörjades en diskussion om att alla medlemmar i förbundet borde få möjligheten att använda Wellmo.  

I forskningsprojektet används Wellmo som plattform där de nya hälsotjänsterna kommer utvecklas.

I Wellmo applikationen för smarttelefoner kan man välja vad man vill följa upp. Friberg berättar att han varje dag för in information om sin träning, sömn, välbefinnande, stess och alkoholanvändning. Han brukar även värdera hur pensionsdagen har kännts och berättar att det tar ungefär 5-10 minuter att föra in informationen till applikationen.

Olika sätt att mäta aktivitet

Wellmo går även att ansluta till aktivitetsmätare. Då kommer informationen från dem rakt in till Wellmo-applikationen utan att användaren behöver sätta in den. Ett aktivitetsarmband har man på sig hela tiden och det mäter bl.a. antal steg, sömn och puls. Andra aktivitetsmätare som går att ansluta rakt till Wellmo är bland annat vågar, blodtrycksmätare och sömnsensorer. Om man inte har en aktvitetsmätare kan man förstås också föra in informationen manuellt.

Spännande nya hälsotjänster

Allt blir mer och mer digitalt hela tiden, nu även hälsotjänster. Professionella har i alla tider bett sina klienter följa upp sin hälsa. Med Wellmo följer man upp på samma sätt men digitalt och sedan finns all information över en  lång tidpseriod på ett och samma ställe. Vad är bättre än det?

Förutom uppföljning av hälsa och välbefinnande kommer alla Svenska pensionärsförbundets användare få förslag på nya digitala hälsorelaterade tjänster och produkter. Sådana som utvecklas i forskningsprojektet samt via kommersiella offerter. Ett exempel är en stegkampanj där regioner får tävla mot varandra om vem som är mest aktiva.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon. Du kan anmäl dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Tillbaka upp