It för seniorer

Kursmaterial

Här publiceras material från kurser så att deltagarna och andra intresserade kan ta del av presentationer och material efteråt.

Kompendier:

Datorns ABC Windows 10

Presentation om it-verktyg:

It-träffmaterial Suomi.fi:

It-träffmaterial Facebook: